Więzi rodzinne

Więzi rodzinne są tym elementem, którego wielu z nas nie docenia. Bardzo duża liczba osób sądzi, że tak naprawdę poprawne relacje rodzinne są im do niczego nie potrzebne. Co więcej w ogóle nie muszą być utrzymywane. Nie jest tak jednak do końca. Poprawnie wyglądająca relacja rodzinna, w tym także dbanie o więzi rodzinne maja bardzo pozytywny wpływ na wychowanie naszych dzieci. To właśnie one widząc w jaki sposób traktujemy swoich najbliższych uczą się jak powinien wyglądać ich przyszły świat i przyszłe życie. W momencie, kiedy naśladują wzorce wyniesione z domu rodzinnego możemy się spodziewać rozpowszechniania pozytywnych modeli rodzinnych. Albo też tych zupełnie negatywnych. Więzi rodzinne to sposób na naprawienie błędów z przeszłości oraz wpłyniecie na przyszłość. Decydując się n a odbudowanie zerwanych kontaktów rodzinnych pomagamy przede wszystkim sobie, ale również i pozostałym członkom naszej rodziny. Zwłaszcza tym najstarszym, którzy do tej pory dbali o poprawność kontaktów rodzinnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: