PRZEMOC DOMOWA

Przemoc domowa polega na tym, że ktoś z rodziny stosuje przemoc wobec jednej lub kilku członków rodziny. Może to być zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna, często obie idą ze sobą w parze. Pierwszy rodzaj przemocy jest bardziej widoczny, chociaż oprawca bardzo często bije w taki sposób aby nic nie było widać. Osoba krzywdzona czuje ból fizyczny, ale nie widać śladów takiego pobicia na pierwszy rzut oka, dopiero dokładne obejrzenie osoby pobitej sprawia, że widać iż została ona pobita. Drugi rodzaj przemocy pozostawia trwałe ślady w psychice osoby, która jest ofiarą przemocy, nie można ich zobaczyć i dlatego trudno je udowodnić. Przyczyny przemocy domowej przede wszystkim wiążą się z osobowością sprawcy, jest to osoba która nie kontroluje swoich emocji, nie panuje nad sobą, jest pełna złości, bardzo,  prawdopodobne jest to, że ona wcześniej też była ofiarą przemocy, a teraz powiela taki wzorzec. Taka przemoc pozostawia bardzo bolesne skutki, po pierwsze liczne siniaki, złamania, ale także pokrzywdzona jest psychika ofiary, zmienia się ona pod wpływem doznanych krzywd. Taka osoba staje się bardzo zamknięta, odsuwa się od wszystkich. Objawami przemocy domowej są przede wszystkim ślady fizyczne po pobiciu, ofiara tuż po takim zajściu stara się je jak najbardziej ukryć, nie pokazuje się wtedy nikomu. Następnie zmienia się je wcześniejszy stosunek do otoczenia, nie wychodzi już tak często z domu, boi się kontaktu z otoczeniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)