Gdzie zgłaszać przemoc domową

Przemoc domową trzeba zgłaszać i to jak najszybciej, zarówno wtedy kiedy jesteśmy jej ofiarami, jak i świadkami im dłużej pozwalamy na to sprawcy, tym dłużej czuje się on bezkarny. Osobie krzywdzonej bardzo trudno jest powiadomić kogoś o tym fakcie, gdyż chodzi właśnie o to, aby złożyć donos na członka rodziny. Zanim do tego dojdzie taka osoba bardzo się waha, wycofuje się w ostatniej chwili, czasami trwa to latami, aż ktokolwiek się o tym dowie. Nawet jak ktoś z bliższych to zauważy, to ona usilnie zaprzecza, nie daje sobie pomóc mimo iż ktoś bardzo chce to zrobić. Przemoc domowa niestety jest bardzo częsta, nieraz jest nawet tak, że nie wiemy, iż jesteśmy jej ofiarą, tak jest w wypadku przemocy psychicznej, nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś krzywdzi nas psychicznie, manipuluje naszym zachowaniem, wymusza na nas pewne zachowania, ma nad nami całkowitą kontrolę, krzyczy na nas bez żadnego powodu, dlatego, że nie potrafi rozwiązać problemu w inny sposób. Nikt jej nie nauczył, że rozmowa, wzajemne wysłuchanie się to sposób na rozwiązywanie zaistniałych konfliktów i problemu,a krzyk nic nie rozwiązuje, wtedy przestajemy się słuchać, każdy chce aby jego racje były ważniejsze, próbuje je wymusić siłą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: